Select your language

Contacteer ons: +32 11 78 17 11 - info@crabbe.be  ico.facebook  ico.youtube 

Veilig werken, altijd en overal

Regenstormen en hagelbuien, we hadden er zelden of nooit zo overvloedig mee te kampen als dit jaar. Voor een dakwerker is dat geen pretje, want enerzijds raken we achterop met onze planning en anderzijds komt er extra werk bij door lekkende daken, dakgoten, enz.
Het zijn dan ook drukke tijden voor onze preventieadviseur, Nico Mombaerts. Hij heeft zijn handen meer dan vol met plannen, coördineren en opvolgen.
Wat als… er geen preventieadviseur zou zijn? Nico zou geen job hebben, maar ook onze medewerkers zouden wellicht voor een andere werkgever kiezen! Want de preventieadviseur zorgt ervoor dat onze mensen veilig kunnen werken, altijd en overal, zowel op de werf als op weg er naartoe.

 

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen

De eerste bekommernis van onze preventieadviseur is het welzijn van de medewerkers op de werf. Dat gaat van het organiseren van persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, enz.) over controle van de valbeveiliging (harnas) tot en met het controleren van de EHBO-koffer. Is alles nog aanwezig en in goede staat? Zoniet, moet het vervangen of aangevuld worden. Maar ook het voorzien van zonnecrème en gekoelde dranken bij extreem warm weer is een taak van Nico.
Wat de persoonlijke beschermingsmiddelen betreft, is elke medewerker uiteraard verantwoordelijk voor zijn eigen spullen, maar ook daar zorgt Nico ervoor dat het nodige materiaal besteld en ter beschikking gesteld wordt.

2. Veilige hijstoestellen

Bij Dakwerken Crabbé beschikken we over eigen hijsmateriaal en heftoestellen (kraan, hijstoebehoren zoals werkbakken, ladderliften, vacuümzuigers, enz.). Onze preventieadviseur zorgt voor een nauwkeurige inventaris van alle materiaal én hij zorgt ervoor dat alles 4 maal per jaar gekeurd wordt door een erkende keuringsinstelling. Het spreekt voor zich dat dit een bijzonder grote verantwoordelijkheid is!

3. Risicoanalyse voor elke werf

Wanneer onze mensen starten op een nieuwe werf, is er voor de preventieadviseur al een grondige voorbereiding aan voorafgegaan. Voor elke werf wordt op voorhand een risico-analyse gemaakt. Dit dossier wordt voor aanvang van de werken grondig doorgenomen met de ploegbaas. Alle veiligheidsmateriaal dat nodig is om de werf te kunnen aanvatten, wordt tijdig gereserveerd. Op elke werf wordt er nauwlettend toegezien dat alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn: dakranden voorzien van leuningen, valbeveiliging op het dak alsook veiligheidskabels voor onze medewerkers. Op sommige locaties (vb. scholen) worden specifieke afspraken gemaakt omtrent het tijdstip dat de werken uitgevoerd worden, om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Onze preventieadviseur zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes opgevolgd en gecoördineerd wordt, opdat het werk vlot en in de meest veilige omstandigheden kan uitgevoerd worden.

In geval van bijzondere omstandigheden of extreme (weer-)situaties wordt ’s morgens besproken of het al dan niet verantwoord is om onze mensen aan het werk te laten gaan. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals de recente hevige regenbuien en wateroverlast, gaat het niet alleen over de veiligheid op de werf, maar ook over de veiligheid op weg naar een werf.

4. Opleidingen

Uiteraard krijgen onze mensen ook de nodige opleidingen om veilig te kunnen werken en om, vb. bij een ongeval of brand, de nodige bijstand te kunnen verlenen. Zo is er de EHBO-opleiding, die jaarlijks herhaald wordt, maar ook de opleiding m.b.t. brandveiligheid (brandpreventie en blussen).

Dakwerken Crabbé beschikt bovendien over de nodige certificeringen om asbest dakbedekking te mogen verwijderen. Ook daarvoor zijn onze mensen opgeleid.

Een opleiding is weinig zinvol als ze slechts éénmalig gevolgd wordt. Regelmatige opfrissing is nodig, net als het opleiden van nieuwe mensen die in dienst komen. Maar ook mensen die doorgroeien in het bedrijf, krijgen de kans om (extra) brevetten te behalen en zij zijn de eersten die in aanmerking komen voor de opfrissingscursussen, gezien hun verantwoordelijke rol in een team.

5. Dakwerken Crabbé als ‘Hofleverancier’ van de petrochemische en farmaceutische industrie

Wij zijn er toch wel bijzonder trots op dat wij het vertrouwen hebben gekregen van grote industriële bedrijven als BP Antwerpen, UCB Pharma, Glaxo Smith Kline, enz. Gezien de sector zijn hier immers bijzonder strenge voorwaarden van kracht, niet alleen wat de kwaliteit van ons werk betreft, maar ook wat de veiligheid in de uitvoering betreft. In deze bedrijven worden cijfers over ongevallen (met of zonder lichamelijk letsel en/of werkverlet) werkelijk met een vergrootglas bekeken. Wij zijn dus bijzonder trots dat we aan die strenge voorwaarden voldoen, mede door het prima werk van onze eigen preventieadviseur en van onze medewerkers!

Ben je onder de indruk van onze visie over veilig werken en spreekt een job als dakwerker je aan? Waar wacht je dan nog op om je kandidatuur te stellen? Vul het formulier op onze website in en misschien ben jij dan binnenkort wel onze nieuwe collega!