Select your language

Contacteer ons: +32 11 78 17 11 - info@crabbe.be  ico.facebook  ico.youtube 

Er is de laatste jaren heel wat te doen om asbest. En terecht, want dit product is erg schadelijk voor de gezondheid.

Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal moet verplicht verwijderd worden. Door jarenlange blootstelling aan vorst en (zure) neerslag vermindert immers de cementsamenstelling en komen de asbestvezels los te zitten aan de oppervlakte van de asbestlei of asbestgolfplaat. Hierdoor spoelen asbestvezels bij regen naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone, waar ze zich kunnen ophopen tot hogere concentraties.

In Vlaanderen wordt sinds 2018 een Actieplan Asbestafbouw gehanteerd, met als doel om de regio tegen 2040 'asbestveilig' te maken.

Wat betekent dit concreet?

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle toepassingen verdwenen zijn.
  • Tegen 2040 moeten alle asbesttoepassingen in slechte staat verdwenen zijn.
  • Voor openbare gebouwen is dit een verplichting, voor particulieren een sterke aanbeveling.

Zelf asbest verwijderen?

Je mag dat zelf doen, als het om vast of hechtgebonden asbest gaat. Maar je dient altijd de procedures en veiligheidsvoorschriften strikt te volgen!
Om jezelf en de mensen in je omgeving te beschermen dient het asbestafval op een correcte manier opgehaald te worden.
Spring hier niet lichtzinnig mee om en informeer je goed voordat je eraan begint!

Of laat het over aan specialisten, zoals de daartoe opgeleide medewerkers van Dakwerken Crabbé

Voor risicovolle asbesttoepassingen moet je sowieso verplicht een beroep doen op een erkende asbestverwijderaar. Medewerkers van Dakwerken Crabbé zijn opgeleid om asbestleien en asbesthoudende golfplaten op een veilige manier te verwijderen en het dak en/of de gevel van uw gebouw volledig te renoveren.

Neem dus géén risico's en contacteer ons!

 

Mijn VerbouwPremie

Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een verhoogde premie voor dak- of gevelisolatie indien gelijktijdig asbesthoudende materialen verwijderd worden. 

Meer info over deze premie, de voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-dak 

Contacteer ons voor meer informatie

Lees hier de getuigenissen van onze klanten